Universiteit Twente is niet voor niets voor de 4e keer uitgeroepen tot de Meest Ondernemende Universiteit van Nederland. Dit motto heeft deze universiteit helemaal waargemaakt. Ze vinden het ontzettend belangrijk dat onderzoek zijn neerslag vindt in de samenleving. Om de bedrijvigheid en kennisbenutting in de regio verder te versterken, is door Kennispark en de Universiteit Twente een “Internet of Things accelerator” programma gestart, waarvan het project Countdown onderdeel is.

Ophalen en toepassen van data
De Universiteit Twente neemt deel aan Countdown vanuit de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). De vakgroep Pervasive Systems heeft een lange geschiedenis op het gebied van Internet of Things (IoT) en is pionier in Europa op het gebied van draadloze sensornetwerken. De taak is om door middel van IoT, sensoren data te genereren en inzichtelijk te maken. Hierbij wordt er data opgehaald, toegepast, verstuurd en vergaard. De bedoeling is om een goed beeld te krijgen van wat er gebeurt in de omgeving op basis van data. Uit die stroom van data kunnen abnormale gebeurtenissen worden herkend. De Universiteit Twente doet dit met slimme objecten waarbij de volgende drie kenmerken cruciaal zijn:

  • Herkennen
  • Sensoren
  • Draadloos

Deelname aan COUNTDOWN
In het kader van kennisbenutting in de regio Twente heeft de Universiteit Twente het project Countdown geïnitieerd. De ambitie is om transport en logistiek te verduurzamen waarbij meer efficiëntie kan worden gerealiseerd. Helaas worden er nog veel goederen niet goed, te laat, te warm of te koud afgeleverd. Dit resulteert onder andere in verspilling en verlies. De logistieke sector kent veel stakeholders, wat de keten complex maakt. Via een consortium kunnen de stakeholders beter worden benaderd en kan er samen via verschillende invalshoeken aan duurzaamheid en efficiëntie worden gewerkt.

Rol binnen Countdown
Binnen het project Countdown wordt gewerkt aan het efficiënter maken van logistieke processen. De Universiteit Twente ontwikkelt daarin algoritmes op de verzamelde data. De aspecten lokalisatie, security en architectuur spelen hierbij een belangrijke rol. Door middel van lokalisatie wordt de positie van objecten bepaald. Hierbij wordt het vervoer van goederen in vrachtwagens en warenhuizen in kaart gebracht. Dankzij de algoritmes, richting gevoelige antennes en gps satellieten in het gebouw kan de positie van goederen nauwkeurig worden vastgesteld.

Data beveiliging
Omdat de logistieke keten meerdere stakeholders heeft, is security noodzakelijk. Niet elke partij is eigenaar van alle informatie en om de security te waarborgen wordt er blockchain technologie toegepast. Omdat er verschillende data wordt verzameld is databeveiliging een cruciaal onderdeel binnen Countdown. Rijgedrag van een vrachtwagenchauffeur kan bijvoorbeeld invloed hebben hoe zijn of haar werk wordt beoordeeld door de werkgever.

Toekomst van transport
Duurzaamheid en innovatie in transport worden steeds belangrijker. Innovatie in transport brengt verschillende oplossingen voor meerdere stakeholders in de keten. Countdown heeft als doel de logistiek te verduurzamen en met innovaties de verspilling en verkwisting te verminderen.

Kijk op https://www.twente47.online/portfolio/countdown/ voor meer informatie over het COUNTDOWN project en volg Twente47 op LinkedIn voor updates.