De weg naar minimale uitstoot op de digitale logistiek snelweg

Het COUNTDOWN consortium is van start gegaan met de ambitie de gehele supply chain in de logistieke sector duurzamer en efficiënter te maken. Het doel is om op een innovatieve manier data te verzamelen en analysetechnieken te ontwikkelen, waarmee de steeds dynamischer en complexere logistieke processen beheerst kunnen worden.

Het project COUNTDOWN zet zich in om Big Data te gebruiken in de logistieke keten om om de 4 V’s (Vervuiling – Verspilling – Verkwisting – Vermissing) te minimaliseren, waardoor optimalisatie van het bedrijfsresultaat en optimalisatie van duurzaamheid hetzelfde doel dienen. De deelnemende partijen – waaronder Twente47, Ahrma Holding, Locus Positioning, Greenstar, Innovadis, Datacadabra en Universiteit Twente – gaan de logistieke uitdagingen voor de toekomst aan.

Veranderend logistiek landschap

Sinds jaar en dag is Nederland koploper in Europa op het gebied van transport, logistiek en supply chain. Echter ondergaat de logistieke sector ingrijpende veranderingen. Economische omstandigheden dwingen logistieke dienstverleners hun rendement te verhogen. De impact van elektronisch zaken doen, e-commerce, verregaande manieren van dataverzameling, Big Data en nieuwe technologie is enorm. Bovendien worden klanten kritischer. Ze willen dat hun bestelde producten zo snel en goedkoop mogelijk worden geleverd, op de gewenste plek en het tijdstip, en van de allerbeste kwaliteit. Geen gemakkelijke opgave voor de logistieke dienstverleners en transportbedrijven, want het landschap wordt alleen maar concurrerende en complexer.

Technologie en Big Data

De inzet van innovatieve technologie en Big Data biedt uitkomst. Belangrijk hierin is dat er inzicht kan worden verkregen in het gehele logistieke proces, van producent tot klant tot recycling. Nieuwe of reeds beschikbare data bevatten een schat aan informatie over de sector, klantbehoeften en processen. Door slim gebruik te maken van deze data, kunnen logistieke dienstverleners hun processen verbeteren, proactief inspelen op trends en nieuwe business modellen ontwikkelen. De logistieke sector heeft hierin een grote voorsprong op veel andere sectoren, want juist in de logistiek is er reeds enorm veel data beschikbaar. Denk aan boordcomputers, barcodescanning, warehouse management systemen, RFID en de tachograaf van een vrachtauto. Het zijn allemaal technologieën die data verzamelen en vastleggen. Veel dragers van goederen (pallets, containers, RTI’s) hebben al een barcode en soms een RFID tag. Als die dragers nog slimmer worden gemaakt met behulp van innovatieve sensor technologie, dan komt er nog veel meer fijnmaziger informatie beschikbaar en kunnen diepe inzichten worden verworven in de kwalitatieve toestand van het product. Als die data worden gecombineerd en geanalyseerd, leidt dat tot waardevolle inzichten en kunnen processen worden geoptimaliseerd.

COUNTDOWN werkt aan een innovatieve oplossing met behulp van data en technologie. Deze bestaat uit slimme sensornetwerktechnologie (Universiteit Twente) in duurzame emballage (Ahrma) waar data wordt gegenereerd door middel van slimme services (Locus Positioning)die wordt gecombineerd met open data tot een logistieke index (Datacadabra), gepresenteerd als relevante informatie (Innovadis) die een aantoonbare en significante invloed heeft op de duurzaamheid (Green Star) van de logistieke sector.

Deze 4V’s gebaseerde oplossing van COUNTDOWN zal leiden tot een vermindering naar:

  • 0% Vervuiling van CO2 en geluid

  • 0% Verspilling van kwetsbare waren

  • 0% Verkwisting van mens en materiaal

  • 0% Vermissing van transportgoederen, zoals pallets

Nieuws over Countdown