Sinds november 2016 bestaat Twente47 officieel en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als stichting, een rechtsvorm die we hebben gekozen omdat we van meerwaarde willen zijn voor de Twentse regio en specifiek op het vlak van Internet of Things.

Het initiatief om Twente47 op te starten is al van 2015 toen er een aantal partijen bij elkaar kwamen op initiatief van Novel-T. Het Internet of Things is een snelgroeiende business die voor Twente heel veel kan en zal betekenen. Aan de andere kant gaan de ontwikkelingen zo snel dat er samenhang en samenwerking nodig is. Samenhang in de vorm van initiatief die voor ons alles toegevoegde waarde hebben en samenwerking omdat we soms een vuist moeten kunnen maken om projecten en opdrachten naar het Oosten te krijgen.

De partijen van het eerste uur – ook de huidige partners van Twente47 – hebben met elkaar een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang weten te zetten. We hebben funding bij de overheid gevonden om de Twentse regio om te toveren tot een Living Lab voor IoT ontwikkeling, we zijn de Smart Region aan het ontwikkelen, een platform waar we alle databronnen binnen Twente in kaart brengen en onder voorwaarden beschikbaar maken en we zijn penvoerder van twee consortia; Countdown: een samenwerking van 7 partijen in het MKB die gezamenlijk business intelligence technologie ontwikkelen en opwerken voor de logistieke markt met als doel om duurzaamheid en kostenefficiency hand in hand te laten gaan en KiC: Kunstwerken in Control, een consortium waarbij we met 9 partijen samen werken aan het collectief ontwikkelen van Business cases t.b.v. systemen voor betaalbaar onderhoud en beheer van kunstwerken vanuit een gecombineerd Smart Maintenance en IoT perspectief.

We zijn daarmee spin in het netwerk van een aantal belangrijke initiatieven en dat zorgt ervoor dat we een steeds belangrijker en waardevoller netwerk hebben. We hebben daarnaast een kantoor met faciliteiten, een bemand projectbureau en we gaan actief communiceren en samenwerkingen optuigen binnen de Twentse regio. Dat doen we voor onze leden. Inmiddels hebben we al ruim 20 leden die allemaal gebruik kunnen maken van ons LoRaWan netwerk om daarop te experimenteren, te testen en op termijn ook diensten uit te rollen. Leden hebben dus veel voordeel.

Wilt u hier meer over weten of wilt u zich aansluiten neemt u dan contact op met mij.

Tot snel!

Peter Hoekstra, Voorzitter Twente47, peter.hoekstra@twente47.nl