Samen met medewerkers van Rijkswaterstaat zijn een tweetal workshops voorbereid die zijn gehouden op 27 november 2017 bij het DesignLab van de Universiteit Twente. Het doel van deze workshops was om met de partners binnen de thema’s Instandhouding en Vernieuwing te verkennen waar beheerders van kunstwerken mogelijkheden tot verbetering van hun werkzaamheden zien. Voor het begeleiden van deze workshops zijn facilitators ingezet om de deelnemers optimaal door het verkenningsproces te loodsen.