In een aantal sessies met Rijkswaterstaat, de beheerder van een groot aantal kunstwerken in de Nederlandse infrastructuur, zijn een aantal aandachtgebieden aangeduid waarop het KiC project zich kan gaan richten. Deze aandachtgebieden zijn binnen de thema’s Instandhouding, Vernieuwing en Performance samengebracht. Tijdens de bijeenkomst op 5 oct 2017, gehouden bij Anteagroup in Deventer, is met de partners onderzocht waar binnen de drie thema’s de kansen liggen voor het ontwikkelen van kansrijke business cases.