Nadat EFRO het project “Countdown” heeft goedgekeurd is er op 7 juni 2017 een project bijeenkomst georganiseerd met de 7 enthusiaste partners in het Countdown project ( Ahrma Holding, Datacadabra, Greenstar Ovis, Locus Positioning, Innovadis, Universiteit Twente en Stichting Twente47)

Deze bijeenkomst had als doel om inzicht te geven in de opzet van het Countdown project en om de partners met elkaar te laten kennismaken. Deze project bijeenkomst werd gehouden bij Twente 47 HQ in Enschede,.

Het Countdown consortium wil met dit project gaan werken aan een oplossing die partijen in de logistieke keten instaat stelt informatie ofwel big data te gebruiken om de vier V’s (vervulling, verspilling, verkwisting, vermissing) te minimaliseren, waardoor optimalisatie van het bedrijfsresultaat en optimalisatie van duurzaamheid hetzelfde doen dienen.

Het doel van het countdown project is om voor de logistieke sector innovatieve data vergaring en analyse technieken en methoden te ontwikkelen waarmee de steeds dynamischer en complexere logistieke processen beheerst kunnen worden, de de hele supply chain hiermee duurzamer en efficiënter maken.