Geregeld wordt er een projectpartner in COUNTDOWN uitgelicht. Deze keer is het de beurt aan Datacadabra. De startup is expert op het gebied van Artificial Intelligence (AI) voor beeldanalyse, tekst mining en (big)data analyses, waarbij het de eindgebruiker altijd centraal stelt. Slimme data analyses in COUNTDOWN geven inzicht, waardoor logistieke processen beter te beheersen en verbeteren zijn.

Logistiek door de bril van Datacadabra
Datacadabra ziet dat de logistieke sector twee belangrijke aspecten bevat die garant staan voor het succesvol verkrijgen van relevante inzichten uit data:

  • De sector is traditioneel
  • Er wordt heel veel data gegenereerd

Logistieke ketens zijn voornamelijk historisch ontstaan, waardoor vaak veel (onnodige) transportbewegingen voor komen. Het optimaliseren van de logistieke keten en van de goederenstroom door de keten, kan het transport aanzienlijk reduceren. Daarnaast is het gedrag van de schakels in de logistieke keten van belang. Zo zijn veel bedrijven doorgeschoten in leverfrequentie en worden afnemers vaak dagelijks in kleine hoeveelheden beleverd, terwijl dit niet vereist is. De impact van het reduceren van de beleveringsfrequentie op de logistieke operatie is enorm.

Er zijn al talloze interne- en open databronnen beschikbaar, waardoor er direct inzicht te verschaffen is aan een groot aantal bedrijven die in de logistieke keten werkzaam zijn. Alle onderzoeken en trendrapporten in de logistieke sector wijzen erop dat informatie en data intelligentie een cruciale rol gaat spelen in de logistieke sector en voor een grote omslag gaat zorgen. Juist binnen een omgeving als deze is Datacadabra heel erg op zijn plaats. Daarom wil het zo vroeg mogelijk voet aan de grond in deze markt.

Deelname in COUNTDOWN
Datacadabra structureert en analyseert de data in COUNTDOWN. Er is binnen de partijen in het traject veel kennis op gebied van logistiek alsmede van algoritmen en data science. Om iedereen in zijn vakgebied of rol te laten uitblinken, is goede inhoudelijke coördinatie nodig en minstens zo belangrijk is het overzien van de grote lijn. Verder gebruikt Datacadabra in het project een geheel eigen methodiek: the scale engine. Hiermee kunnen belangrijke bedrijfscomponenten worden geplot door relevante variabelen aan te sluiten op de gebruikersinterface van Datacadabra, waardoor er direct inzichten kunnen worden verkregen voor het bedrijf en zijn klanten. Het grote voordeel van deze aanpak is dat de menselijke kennis en kunde in en om het bedrijf en haar klanten directe toegevoegde waarde hebben op de door data gegenereerde inzichten, waardoor het direct als relevant wordt ervaren en door verschillende afdelingen binnen het bedrijf wordt omarmd. Zeker in conventionele sectoren en industrieën is dit de sleutel tot de acceptatie van data binnen de bedrijfsprocessen en daarmee tot succes.

De werkzaamheden binnen het COUNTDOWN samenwerkingstraject zullen naar de verwachting van Datacadabra ervoor zorgen dat ze in staat zullen zijn om via de methodiek grote toegevoegde waarde te creëren voor logistieke data en bijvoorbeeld slimme emballage. Er worden hiermee namelijk voorspellende inzichten gegenereerd voor logistiek managers, palletpool beheerders of inkopers die allemaal in de logistieke keten werkzaam zijn.

Expertise Datacadabra
Datacadabra is werkzaam in Big Data trajecten op vlak van concept- en business development en het ontwikkelen van data intelligentie. Het heeft een team van Data Scientists en Business Developers dat bedrijven helpt met het concreet toepasbaar maken van data en inzichten in hun organisatie. Datacadabra is zij aan zij ontstaan naast de bekende voetbalstartup: SciSports. Zij maken statistische data inzichtelijk voor voetbalclubs. Daar is gebleken dat er een hele grote afstand bestaat tussen de overduidelijke toegevoegde waarde die data intelligentie kan bieden en tegelijkertijd is gebleken dat industrieën die al sinds jaar en dag op een bepaalde manieren functioneren niet zomaar te veranderen zijn. Het succes van Big Data zit net zo veel in de acceptatie binnen organisaties dan in de bewijsvoering van de toegevoegde waarde op zich. Daarom moet er een conceptuele slag gemaakt worden, er moet een goed verhaal in klinkklare taal worden opgesteld om binnen een organisatie voet aan de grond te krijgen. Cruciaal inzicht daarin is dat men niet zit te wachten op dikke rapporten vol met wijsheid, maar liever zelf de regie krijgen in de totstandkoming van inzichten en wijsheid. Daarin is Datacadabra gespecialiseerd.

Kijk op https://www.twente47.online/portfolio/countdown/ voor meer informatie over het COUNTDOWN project en volg Twente47 op LinkedIn voor updates.