Sinds jaar en dag is Nederland koploper in Europa op het gebied van transport, logistiek en supply chain, en is nog steeds groeiend. Sinds de tweede helft van 2013 stijgt de omzet elk kwartaal met percentages die oplopen tot 2,5 procent. Ook voor komende jaren verwachten analisten dankzij de aantrekkende economie een groei van meer dan twee procent per jaar. Die koppositie is niet vanzelf ontstaan, maar is het gevolg van ondernemerszin, vakmanschap, mentaliteit en gevoel voor internationaal zakendoen.

Magere marges
Ondanks de groeiende omzet hebben de transportbedrijven en logistiek dienstverleners het allesbehalve gemakkelijk. Maar liefst driekwart van de ondernemers is niet tevreden over de prijzen die zij kunnen vragen voor hun diensten. Meer dan 60 procent van de ondernemers is dan ook niet content met de winst die ze maken, waarbij de helft toegeeft dat de financiële positie van hun bedrijf nog altijd niet sterk is. Transport & logistiek vormt namelijk een internationale concurrentiemarkt. De marges zijn flinterdun en de Nederlandse loonkosten plaatsen de sector op achterstand ten opzichte van een aantal andere EU-lidstaten. De groeiende aandacht voor milieu en duurzaamheid, de gevolgen van de economische crisis en de congestieproblematiek op de wegen, versterken de behoefte om nog meer te sturen in de logistieke keten.

Ontwikkelingen
Vele ontwikkelingen oefenen invloed uit op de bedrijfsvoering. Denk aan globalisering, near sourcing, schaalvergroting, stijgende brandstofkosten, dreigend tekort aan logistiek personeel en veranderende markten, de verduurzaming en de efficiëntie. Ook files betekenen een jaarlijkse kostenpost van 800 miljoen euro voor de Nederlandse transportsector. Bovendien zijn ze slecht voor de internationale concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland voor bedrijven.

Verdubbeling en verdrievoudiging
De Nederlandse zeehavens een centrale positie in het internationale goederennetwerk. Zij dragen jaarlijks 40 miljard euro (7,1 procent) bij aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) en bieden direct en indirect werk aan 287.000 mensen. De verwachting tot 2040 is een verdubbeling van de internationale goederenstroom en een verdrievoudiging van het vervoer. Het streven is om deze krachtige positie optimaal te benutten en meer toegevoegde waarde te laten opleveren.

Innoveren
Het wegvervoer kenmerkt zich reeds door de grote mate van flexibiliteit en hoge kwaliteit. De sector werkt hier al jaren aan en heeft sterk geïnvesteerd in middelen om lading te volgen en te controleren (boordcomputers, mobiele communicatie, tracking & tracing). Uiteraard blijft deze sector op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de efficiëntie verder te verbeteren. Meest recente opties zijn het bundelen van lading, de inzet van Ecocombi’s, de inzet op intermodaal transport en in toenemende mate de rol van regisseur over stromen (alhoewel dit al lang bestaat gelet op de ontwikkeling van transporteur naar logistiek dienstverlener).

Slimme oplossingen
De economische crisis heeft velen van ons doen inzien dat we alert moeten zijn op onze internationale positie en heeft ervoor gezorgd dat transportbedrijven diep in hun reserves hebben moeten tasten. Daarnaast is de concurrentie groot, zeker in het internationale wegvervoer dat steeds meer te duchten heeft van transportbedrijven uit Oost-Europa. Als strategie kiest een groot deel van de sector nog altijd naar kostenverlaging door chauffeurs en vrachtauto’s zo efficiënt mogelijk in te zetten, met als gevolg steeds lagere marges. Nog verder verbeteren van operatie is eindig, en het bedenken van slimme logistieke oplossingen wordt steeds meer essentieel.

Vandaar dat de komst van een project als COUNTDOWN van grote waarde is in de onstuimige logistiek sector. COUNTDOWN werkt aan een innovatieve oplossing met behulp van big data en technologie om de 4V’s (Vervuiling – Verspilling – Verkwisting – Vermissing) in de logistieke keten te minimaliseren. Hiermee is optimalisatie van het bedrijfsresultaat mogelijk en tevens verduurzaming, waardoor beide hetzelfde doel dienen.

Kijk op https://www.twente47.online/portfolio/countdown/ voor meer informatie over het COUNTDOWN project en volg Twente47 op LinkedIn voor updates.