Het project ‘Smart E-bike mobility Twente’ (SET) start een proeftuin voor een ‘slim’ e-bike wegennet rondom de Campus van de Universiteit Twente, omliggende bedrijvenparken en de luchthaven Twente. Men wil de vraag en beschikbaarheid van e-bikes en laadpunten koppelen; snelste routes bepalen, reserveringen automatiseren en betaling na gebruik mogelijk maken. E-bikes worden uitgerust met sensoren; er komen laadpalen zonder netstroom aansluiting; er vindt bewegwijzering via apps plaats. Ook worden ontwikkelingen die het gebruik en de acceptatie van e-bikes versnellen gestimuleerd. De proeftuin is gericht op het testen en demonstreren en staat ook open voor andere ontwikkelaars.

Het consortium bestaat uit E-Bike Nederland B.V. (Cuijk), Sunchip Projects B.V. (Hengelo), BINQ e-motion B.V. (Enschede), Roviz B.V. (Enschede), Universiteit Twente (Enschede), Abel Leisure B.V. (Lochem) en Stichting Twente47 (Enschede) ontvangt een totaal subsidiebedrag van € 600.000. De totale kosten bedragen € 1.456.573.