Waarom Living Lab?

Anno 2017 was al duidelijk dat het zogenaamde Internet of Things (IoT) enorm veel mogelijkheden biedt, maar dat kennis omtrent IoT nog erg versnipperd is en een echt IoT-netwerk en -infrastructuur ontbreekt. Daarom werd onder leiding van Stichting Twente47 en gefinancierd door de Provincie Overijssel het Living Lab project in het leven geroepen.

Consortium

In het project werkte Twente47 samen met een aantal toonaangevende, elkaar versterkende partners die elk hun eigen rol hadden. Zo fungeerde de Universiteit Twente (UT) als kennispartner met de nodige nieuwe technologieën en ervaring op het gebied van IoT. Het netwerk en de infrastructuur werden verder ontwikkeld door TerraTeq en Datacadabra werkte aan de toepassing van hun Scale Engine op diverse IoT trajecten. Als businesspartners zorgden Kennispark Twente en Briegel voor business development en het creëren van nieuwe opportunities. De gemeente Enschede fungeerde als launching customer met concrete en al gedefinieerde projecten waar het consortium meteen mee aan de slag kon.

Pilots en resultaten

Tijdens het Living Lab project zijn verschillende pilots gedaan. Zo zijn er slimme sensoren ingezet om de grondwaterstanden te monitoren en zijn onder andere nieuw ontwikkelde sensoren getest. Ook is in samenwerking met de Gemeente Enschede het aantal bezoekers in de stad en het mobiliteitsgedrag van deze bezoekers gemeten aan de hand van WiFi-signalen. Daarnaast vond in Tubbergen de zogenaamde Smart Farming pilot plaats. Hierbij werden belangrijke bodemwaarden realtime bijgehouden. Tijdens de pilot Slimme Kolk werd met behulp van een slim sensorsysteem de waterhoogte, vulgraad en mogelijke verstopping van straatkolken gemeten. Middels de pilot Dataservice Platform werd gewerkt aan een ‘gouden gids’ voor datadienstverlening. Ook werd er gewerkt aan een dak dat lekkage vroegtijdig kan herkennen en onderzocht hoe onderwijsinstellingen op een slimmere manier hun beschikbare ruimtes kunnen benutten om zo halflege collegezalen en zelfs onnodige nieuwbouw te voorkomen.

Smart Region

Tijdens het Living Lab project zijn dus uiteenlopende pilots uitgevoerd én geslaagd. Twente47 is trots op het resultaat dat is neergezet en wil alle partners in het project bedanken. Door de inzet van het Internet of Things, sensoren en data is Twente als regio een belangrijke stap dichterbij het zijn van de eerste Smart Region ter wereld.

Meer weten over het project en de pilots? En interesse in een van de innovaties? Kijk op https://www.twente47.online/living-lab/ en https://www.twente47.online/#projectenenpilots of neem contact met ons op via het contactformulier.