Twente loopt voorop in het technologische landschap. Die technologische oriëntatie biedt grote kansen, als de spelers goed met elkaar worden verbonden. Samenwerking is namelijk nodig om vraagstukken oplossingsgericht op te pakken. Wanneer er vanuit de gebruiker wordt ontwikkeld zal technologie het effectiefst worden gebruikt en omarmd, gezien het een een duidelijk doel dient. Samenwerking vraagt om verbinding, sturing en coördinatie. Dit is wat Stichting Twente47 verzorgt, zo ook in project Countdown. 

Stichting Twente47 is de verbindende factor in Twente op het gebied van technologische innovatie voor het MKB, de overheid en kennisinstellingen. Hierbij wordt gefocust op een drietal pijlers:

  1. Hoofden en handen bij organisatiestrategie en de inrichting ervan
  2. Subsidieadvies en projectbegeleiding
  3. Een community bouwen rondom versnelling en samenwerking 

Bedrijven worden ondersteund door kennis samen te brengen, innovatie aan te jagen en MKB bedrijven te ondersteunen. Zo stomen ze de regio klaar voor de toekomst. Hierbij wordt er vooral gericht op de gebieden van Internet of Things (IoT), Computer Vision, Artificial Intelligence (AI), Edge Computing en Blockchain. 

Deelname in Countdown
Twente47 stelt zich als doel om de positie van Twente als smart region te versterken. Countdown past precies in deze strategie om het IoT netwerk en ecosysteem in Twente verder uit te bouwen. Twente47 wil namelijk het ecosysteem rond IoT toepassingen en technieken versterken. Het draagt eraan bij Twente een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft als bruisende innovatieregio. Het Countdown project richt zich op het duurzaam en efficiënt maken van logistiek, wat uitstekend past bij deze doelen en daarom een goede aanvulling is.    

Resultaten alom
Er worden betekenisvolle resultaten en nieuwe waardevolle verbindingen verwacht uit de samenwerking met partners. Door het slimmer maken van de regio Twente en het ontstaan van nieuwe initiatieven, zoals spin-offs uit huidige projecten binnen Twente47, wil het Twente als technologie regio op de kaart zetten. 

Lea Milovich, projectmanager van Countdown, ziet dat het project nu al zijn vruchten afwerpt door de mooie resultaten uit de samenwerking. Concepten en prototypes worden rijp voor de markt, en er zijn nieuwe partnerships ontstaan als spin-off uit de huidige projecten. Dit alles helpt om de positie van Twente als technologie-regio te versterken en de aantrekkingskracht op talent en kansen voor bedrijven te vergroten. 

Twente47 binnen Countdown
Twente47 is de penvoerder en coördinator van Countdown. Hiermee vervult het een sturende en coördinerende rol binnen het projectmanagement. Ook zijn ze betrokken bij de business development, disseminatie activiteiten en het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast wordt er advies gegeven op het gebied van juridische en financiële aspecten. 

Toekomst van transport
Innovatieve technieken kunnen voor vele toepassingen worden gebruikt en kan helpen in het oplossen van problemen in de transport en logistiek sector. Het biedt veel kansen en voordelen. Zo kunnen er diverse optimaliseringsslagen worden gemaakt. Zoals efficiëntere routes, verminderd brandstofverbruik, vraaggestuurde netwerken, verbeterde veiligheid en efficiënter onderhoud. Belangrijke voorwaarde hierbij is de goede verbinding tussen partijen. Hiermee zal het transport effectiever en efficiënter worden en daarmee flink verduurzaamd. Dit is precies wat de partners in Countdown samen bewerkstelligen.

Kijk op https://www.twente47.online/portfolio/countdown/ voor meer informatie over het COUNTDOWN project en volg Twente47 op LinkedIn voor updates.