Duurzame en veilige mobiliteit vraagt om slimme wegen. Maar hoe gaan we dat met z’n allen doen?

Om dit thema te adresseren heeft Provincie Overijssel op 13 december de 2de Infra-innovatiedag georganiseerd. Tijdens deze dag is er gebrainstormd over (technisch) innovaties, maar ook over de uitdagingen en problemen rond het groot onderhoud aan de N737.