Voor de blogserie “De mensen achter Countdown” spreken we met mensen die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan het Countdown project. Inmiddels zijn we aangekomen bij het derde blog in deze serie. Hiervoor spraken we (wederom online!) met Rob Bemthuis van Universiteit Twente. Als PhD student sluit hij aan bij het Countdown project en legt hij verbinding tussen de wetenschap en de praktijk.

Universiteit Twente
Hij is betrokken geraakt bij het Countdown project door prof.dr. Paul Havinga, om inspiratie op te doen voor zijn eigen onderzoek en studenten te kunnen helpen met het vinden van passende afstudeeropdrachten. Rob Bemthuis is sinds 2 jaar PhD student, ook wel promovendus genoemd, bij Universiteit Twente. Een promovendus heeft een tijdelijke aanstelling bij een universiteit, waar hij een promotieonderzoek uitvoert. De onderzoeken die Rob uitvoert, zijn allemaal logistiek gerelateerd. De projecten hebben te maken met big data komende uit sensoren, die worden toegepast in de transport en het logistieke domein. Het achterliggende doel heeft bijna altijd te maken met duurzaamheid. Het grootste deel van zijn tijd wordt besteed aan zijn onderzoek, maar daarnaast houdt hij zich ook bezig met onderwijs door bijvoorbeeld studenten te begeleiden en gastcolleges te verzorgen.

Binnen zijn promotieonderzoek Datarel werkt Rob samen met verschillende partners waarvan er ook een aantal in het Countdown consortium zitten. Datarel is gericht op het academische onderzoek en Countdown is meer de praktijkgerichte variant: hierin vindt hij relevante, urgente scenario’s en brengt hij cases in. Rob sluit dan ook regelmatig aan bij project meetings van Countdown.

Studenten aan de slag in de praktijk
In verschillende opleidingen van Universiteit Twente kiezen studenten een praktijkcase waarmee ze aan de slag gaan. Afgelopen studiejaar was één case daarvan gericht op het vervoeren van pakketjes via taxibedrijven. Die case was erg populair! Uiteindelijk zijn hier vijf groepen van ieder 6 studenten mee gestart. Ze hebben daarin intensief samengewerkt met een partner van Countdown, namelijk YesHugo.

Door de corona-omstandigheden kwam het project in een stroomversnelling. Het idee was om als consument zijnde via een app aan kunnen geven “Ik wil pakket X van locatie A naar locatie B laten bezorgen”. Capaciteitsproblemen bij pakketpunten en distributiecentra worden hierdoor aangepakt en er wordt ook op een duurzame manier ingespeeld op de transportvraag. Studenten hebben hieraan gewerkt en een aantal fantastische producten opgeleverd, zoals een online webomgeving en een dashboard. Inmiddels is het platform al effectief uitgerold in de praktijk. Binnen deze opdracht was het wel balanceren tussen de belangen van de universiteit met hun academische inslag, en de praktische inslag vanuit YesHugo. Rob heeft de begeleiding verzorgd, zowel als “product owner” en als supervisor.

Veilig omgaan met data is binnen dit soort projecten belangrijk. Daarover maken ze overeenkomsten met partners. Er wordt vaak gewerkt met data die de werkelijkheid realistisch nabootst, maar niet makkelijk te herleiden is naar de originele data.

De meerwaarde van Countdown
Rob is enthousiast over het Countdown project en dat blijkt wanneer hij spreekt over de laatste proeftuin. Tijdens deze proeftuin is een vrachtwagen geladen met smart pallets en langs verschillende locaties gereden. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende databronnen, die tijdens de proeftuin zijn gecombineerd. Er is verschillende data opgehaald die op dit moment geanalyseerd worden, maar het ziet er al veelbelovend uit. Volgens Rob zou opschaling een mooie volgende stap zijn: eerst regionaal en dan misschien wel landelijk. Op deze manier zijn we op weg naar steeds meer grote data sharing platforms!

Je gemeenschap leren kennen
Volgens Rob is het mooie aan samenwerkingen als deze dat theoretische modellen gevalideerd kunnen worden ín de praktijk. Bovendien kan inspiratie opgedaan worden van problemen en use cases, én wordt er kennis gevaloriseerd. Er ontstaan mooie netwerken waardoor je als universiteit je gemeenschap leert kennen. Dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste!

Meer weten over het Countdown project? Kijk op https://www.twente47.online/portfolio/countdown/ voor meer informatie en volg Twente47 op LinkedIn voor updates.