• Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle

Volg ons

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

We horen graag van u.

Twente47

The Gallery 1.70

Hengelosestraat 500

7521 AN Enschede

Contact

Twente 47

Hub Holland Hub

Internet of Things

Accelerator

Inspirator

Incubator

Penvoerder

IOT ACCELERATOR
Projecten
Onze projecten zijn gericht op de ontwikkeling en exploitatie van marktklare technologie binnen het Internet of Things domein.

Met onze projecten leveren we op een constructieve wijze een bijdrage aan de ontwikkeling en de implementatie van het Internet of Things. Wij zijn gespitst op kansen hoe we reeds beschikbare technologie en de markt bij elkaar kunnen brengen. Al onze projecten bevinden zich precies op dat raakvlak.

 

Er zijn veel mogelijkheden om de resultaten van onze projecten te gebruiken binnen uw eigen IoT ontwikkelingen, bovendien zijn er allerlei vormen van nieuwe projecten denkbaar. Wij staan open voor alle interessante ideeën.

Smart Region

 

Smart Region is een online platform dat regionale data zichtbaar én inzichtelijk maakt. Door op een laagdrempelige manier op één plek informatie te delen. Niet zomaar informatie, maar data die in realtime wordt verzameld via het Internet of Things.

Living Lab

 

Living Lab is een project dat mogelijk gemaakt wordt door een subsidie vanuit de overheid. Wij faciliteren proeftuinen waar we samen met ondernemers en overheden experimenteren...

KIC

 

Bij KIC, Kunstwerken in Control, slaan overheden, bedrijven en kennisinstellingen de handen ineen om samen problemen op te lossen. Het gaat hierbij om het onderhoud van kunstwerken, zoals viaducten en bruggen.

Countdown

 

De logistieke sector kan duurzamer, en Big Data kan daarbij helpen. Van pallets tot containers: veel van dit soort zogenaamde dragers hebben al een barcode of tag.

Pilot Grondwaterstand meetsysteem

De ontwikkelingen omvatten het meetsysteem zelf, de koppeling aan de waterhoogtemeter, de visualisatie van de meetgegevens, en de communicatiemethode. 

Pilot Markscan grondwaterstand

In deze aanvullende pilot hebben we diverse commerciële sensoren vergeleken met nieuw ontwikkelde sensoren (deze prototypes zijn ca. 10% van de prijs t.o.v. commerciële sensoren.)

Pilot Bruisende stad

 

Meten van mensen en mobiliteitsgedrag van bezoekers in de stad, middel wifi-scanning. Deze pilot is in samenwerking met de gemeente Enschede.

Pilot Smart farming in Tubbergen

 

De waterhuishouding, zoutgehalte, en vocht van de bodem van een akker in Tubbergen wordt in deze pilot in real-time en fijnmazig gemeten.

Pilot Slimme kolk

 

Deze pilot betreft de ontwikkeling en analyse van een slim sensorsysteem om de waterhoogte, vulgraad en mogelijke verstopping van straatkolken te meten.

Pilot Samen grondwater peilen

Dit is een recent gestarte pilot waarbij de burgers van Enschede worden gestimuleerd om bij te dragen aan het meten van de grondwaterstanden.

Pilot Dataservice platform

Op dit moment is ook de ontwikkeling van een database voor IoT platform gaande.

Pilot Slimme kolk in Dedemsvaart

Dit is een vervolg van de slimme kolk. In deze pilot wordt een straat in Dedemsvaart uitgerust met een aantal slimme kolken, en verbonden met het IoT netwerk.

Pilot Monitoren bruggen met sensoren

In deze pilot wordt een sensor systeem geïnstalleerd op een brug in Twente, en worden belastingsproeven gedaan. Dit is een samenwerking tussen RWS, Strukton, Antea, Vortech, Inertia Technology, cluster KiC, en de provincie Overijssel.

Pilot Visuele inspectie bruggen in Twente

Inspectie op afstand wordt in deze pilot gedaan. Dat omvat een visuele inspectie, en mogelijk ook radar en andere sensorsystemen.

Pilot Slim dak

In deze pilot wordt een slim dak onderzocht dat lekkage vroegtijdig kan meten. Een koppeling via Lora en een IoT netwerk zal tot stand worden gebracht.

Pilot Adaptief Roosteren

Met de pilot Adaptief Roosteren wordt er gekeken hoe onderwijsinstellingen op een slimmere manier hun beschikbare ruimtes kunnen benutten om zo halflege collegezalen en zelfs onnodige nieuwbouw te voorkomen.

Project aandragen?
Meld u aan

Wilt u ook een project beginnen en dit komen pitchen? Stuur ons dan een bericht. Wij staan open voor alle interessante ideeën.