Deze week wordt de staat van onderhoud van de Tankinkbrug in de gemeente Hof van Twente zorgvuldig geïnspecteerd door middel van een drone met specialistische sensortechnologie. Deze nieuwe vorm van inspectie kan overlastgevende situaties als die bij de Waalbrug in Nijmegen vorig jaar voorkomen door op basis van gedetailleerde data betere voorspellingen te doen over de actuele staat. Bij de proeftuin van Twente47 zijn onder andere Rijkswaterstaat en onderzoekers van de Universiteit Twente betrokken.

Veel bruggen en viaducten in Nederland zitten (bijna) aan het eind van hun theoretische levensduur. Dat betekent niet dat deze ook direct vervangen moeten worden. Huidige inspectiemodellen bieden op dit moment beperkte detailinformatie die het voorspellen lastig maakt. Door beter inzicht te krijgen in de huidige status en de veranderingen in kaart te brengen, kunnen beheerders beter inschatten wanneer onderhoud of vervanging nodig is.

PROEFTUIN TWENTE47

De pilots die plaatsvinden op 10 en 11 juli zijn een aanvulling op het programma ‘Kunstwerken in Control’ dat door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat wordt ondersteund. Het programma zoekt naar manieren om inzicht te krijgen in het grote vervangingsvraagstuk voor kunstwerken (bruggen en viaducten). Bij de testen zijn de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion en bedrijven als Inertia Technology, DRONExpert, Antea Group, Strukton, Pelle Loonbedrijf en drone-experts uit Nederland en de Verenigde Staten betrokken.

ONTWIKKELEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM

Een van de pilots die bij de Tankinkbrug worden uitgevoerd is gericht op het ontwikkelen van een waarschuwingssysteem, op basis van camerabeelden en kunstmatige intelligentie (AI). Met behulp van drones worden camerabeelden gemaakt van de brug, aangevuld met handmatig gemaakte beelden op plekken waar een drone niet kan komen. Deze beelden worden omgezet naar een 3D-beeld van de brug. Door het toepassen van AI, kunnen op een geautomatiseerde wijze schades en vervormingen geïdentificeerd en gecategoriseerd worden. Door deze schadebeelden en vervormingen in de tijd te volgen, kan inzicht worden verkregen in de technische levensduur van kunstwerken, bruggen en viaducten. Deze technologie is ontwikkeld door Ali Khaloo, een promovendus aan de Georg Mason universiteit in Fairfax, USA. In samenwerking met hem gaan de Universiteit Twente en Saxion de technologie verder doorontwikkelen.

DIGITALE KOPIE ALS MONITORINGSINSTRUMENT

De tweede pilot is gericht op het met behulp van sensoren ontwikkelen van een “digital twin”. Het monitoren van gedragingen van een brug of viaduct met behulp van sensoren is niets nieuws. Het innovatieve in deze pilot is dat met behulp van sensoren, een digitale tweeling wordt ontwikkeld om de actuele status vast te stellen, maar ook om met behulp van simulaties toekomstige ontwikkelingen van een kunstwerk in beeld te kunnen brengen. Dit moet beheerders helpen bij het vaststellen van het moment van onderhoud of vervanging. Tijdens de pilot worden verplaatsingsmeters, versnellingsmeters, maar ook hoge resolutie camera’s en smartphones als instrumenten getest. Beide instrumenten kunnen ook complementair worden ingezet. De digitale tweeling is zeer goed bruikbaar gedurende de bouw en eerste levensmaanden van een kunstwerk, brug of viaduct en tegen het einde van de technische levensduur. Het waarschuwingssysteem is goed bruikbaar in de tussenliggende periode.

Artikel afkomstig van: https://novelt.com/nl/beter-inzicht-in-de-status-en-tijdig-signaleren-van-veranderingen-met-twentse-dronetechnologie-voor-inspectie-van-bruggen-en-viaducten/