Pilot Smart Farming in Tubbergen

De waterhuishouding, zoutgehalte, en vocht van de bodem van een akker in Tubbergen wordt in deze pilot in real-time en fijnmazig gemeten. Dit is in samenwerking met de gemeente Tubbergen, Dinkelland, Poppink, Agro accent, Wageningen Universiteit, en LTO Oost.