Pilot Samen Grondwater Peilen

In deze pilot is onderzocht hoe burgers betrokken kunnen worden in het meten van wateroverlast om vervolgens goed geïnformeerd samen te werken aan oplossingen. In de pilot zijn bij elf huishoudens in de gemeente Enschede slimme peilbuizen geplaatst. Deze peilbuizen verzamelen informatie over de lokale stand van het grondwater en sturen deze door naar een centrale server middels het LoRaWAN netwerk van The Things Network. Met deze informatie kunnen gemeente en burgers zicht houden op lokale wateroverlast en zo goed geïnformeerd samen werken aan oplossingen. Naast deze technologische innovatie en een community van betrokken burgers heeft deze pilot ook geleid tot een brede set leerervaringen voor het organiseren van zelfmeten. Op deze manier draagt deze pilot bij aan een slimme stad die echt weet wat er speelt en die met haar inwoners in gesprek gaat over de kwaliteit van de directe leefomgeving.