Pilot Dataservice Platform

Op dit moment is ook de ontwikkeling van een database voor IoT platform gaande. Dit is niet zozeer het zoveel mogelijk verzamelen van data, maar ook het beschikbaar en/of openstellen van gegevens aan derden, een soort ‘gouden gids voor de datadienstverlening.