Pilot Adaptief Roosteren

Met de pilot Adaptief Roosteren wordt er gekeken hoe onderwijsinstellingen op een slimmere manier hun beschikbare ruimtes kunnen benutten om zo halflege collegezalen en zelfs onnodige nieuwbouw te voorkomen.