Op 8 november 2018 is er een centrale KiC bijeenkomst georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel en KiC medewerkers van de diverse KiC partners, kennis instellingen en betrokken ondernemers aanwezig waren. Centraal op deze bijeenkomst stond de visie op asset management en de diverse ontwikkelingen binnen de verschillende KIC partijen op dit terrein.