Op basis van de resultaten uit de workshops is een opzet gemaakt van mogelijke projecten die tot succesvolle business cases kunnen gaan leiden. Deze opzet van projecten is met een aantal partners besproken. Op basis van deze reacties is een agenda voor de bijeenkomst van 15 februari opgesteld. Onze gastheer voor 15 februari was Reef Infra in Oldenzaal. Het doel van deze bijeenkomst was om tot een afbakening van de zoekrichting voor business cases te komen. Voor het uitwerken van deze zoekrichtingen zijn kleinere groepen geformeerd om daar effectief mee aan de slag te kunnen gaan. De werkgroepen hebben de opdracht om de zoekrichting te vertalen naar globaal te formuleren business cases.