Voor de nieuwe blogserie “De mensen achter Countdown” spreken we met mensen die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan het Countdown project. We trappen af met Jolanda Vrolijk, programmamanager Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO). Misschien wel de belangrijkste schakel binnen dit project, want mede door Jolanda werd de start van Countdown mogelijk gemaakt!

Provincie Overijssel
Jolanda is al bijna 20 jaar werkzaam voor Provincie Overijssel. In 2014 ging het Operationeel Programma Oost (OP-Oost) van start: een gezamenlijk subsidieprogramma van de Provincie Overijssel en Gelderland, waarin gewerkt wordt aan structurele versterking van de economie in Overijssel en Gelderland. Voor de jaren 2014-2020 is vanuit Europa ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor Oost-Nederland. Het Countdown project valt onder dit programma.

De schakel
Jolanda werkt niet alleen; ze is omringd door een team van ongeveer 20 medewerkers bij de Managementautoriteit, waaronder financieel adviseurs, controllers en ICT’ers. In haar functie beoordeelt ze inkomende projecten op inhoud en ze stuurt de aanvragen naar de deskundigencommissie. Deze commissie adviseert over de subsidie. Het daaropvolgende advies, danwel positief of negatief, geeft ze door aan de aanvrager. Voor hen is Jolanda de contactpersoon van begin tot eind. Samengevat is Jolanda de schakel tussen de aanvrager en de plek waar de subsidie vandaan komt.

Het Countdown project binnen Provincie Overijssel
In januari 2017 kwam de aanvraag voor het Countdown project binnen. Jolanda vond dat het project goed paste bij hun programma, dus heeft ze het naar de deskundigen commissie gestuurd. Uiteindelijk behaalde het Countdown project een hele mooie score, namelijk 82 van de maximaal 100 haalbare punten, op basis van vijf verschillende criteria. We horen het enthousiasme bij Jolanda, wanneer ze verschillende redenen noemt voor de hoge score. Allereerst was de aanvraag erg prettig geschreven. Daarnaast bevatte het duidelijke doelstellingen en sprak de wisselwerking tussen mkb, kennis en onderwijs de deskundigencommissie aan.

Overeenkomsten in doelstellingen
Jolanda vertelt dat het project bijdraagt aan verschillende doelstellingen van de provincie. Één daarvan is de CO2 uitstoot verlagen. De provincie is op weg naar een emissievrije- en betrouwbare logistiek en het Countdown project sluit daar mooi bij aan. Tevens wil de provincie innovatie bevorderen bij mkb’ers. In het Countdown project werken verschillende mkb’ers samen, ontwikkelen ze innovaties en brengen dit (samen) op de markt. Die innovaties zorgen ervoor dat bedrijven kunnen groeien, meer mensen kunnen aannemen en zo wordt er dus meer werkgelegenheid gecreëerd! Ook één van de doelstellingen van de provincie.

Zichtbare plannen
Het Countdown project is uniek; er zijn geen vergelijkbare projecten geweest binnen de subsidies van EFRO. Jolanda noemt als bijzonder aspect aan dit project dat uitgevoerde plannen zichtbaar zijn. Normaal gesproken gebeuren de innovaties binnen bij bedrijven zelf, in bijvoorbeeld een lab. Maar daar ziet de burger niks van. Bij Countdown zijn plannen wél zichtbaar. Ze verwijst naar de proeftuin met de truck die op 18 november plaats heeft gevonden. In deze proeftuin werden alle sensoren die zijn ontwikkeld binnen Countdown samen getest. Meer info over deze proeftuin lees je hier.

Eindfase
In de tweede helft van 2021 zal het Countdown project ten einde lopen. Jolanda is benieuwd wat de partners er in deze eindfase nog van gaan maken. Wat er tot nu toe heeft plaatsgevonden, wordt zeker gezien als een succes. Jolanda is enorm benieuwd naar het eindverslag van het project en dat zal ze met alle plezier gaan lezen.

Jolanda’s LinkedIn profiel bezoek je via deze link.

Meer weten over het Countdown project? Kijk op https://www.twente47.online/portfolio/countdown/ voor meer informatie en volg Twente47 op LinkedIn voor updates.