Innovatieve oplossingen die de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden, hebben twee belangrijke ingrediënten nodig. Impact begint bij 1. Samenwerking en verbinding, en 2. Technologie. Laat Countdown-Partner Innovadis daar nou alles van af weten!

Innovatieve internettoepassingen
Innovadis ontwikkelt innovatieve internettoepassingen, waarbij ze door middel van technologie verbinden en koppelen op allerlei fronten. Zo ontwikkelen ze portals voor het ontsluiten van informatie tussen business partners. Ze bouwen bijvoorbeeld B2B en B2C e-commerce platformen. Dit alles kan niet zonder koppelingen en integraties met backoffice systemen, data opslag, conversies, analyses, business rules, security, user interaction en grafische vormgeving. Bij Innovadis zit het allemaal onder één dak.

Bij het bouwen van B2B en B2C e-commerce platformen speelt PIM (Product Information Management) een grote rol binnen Innovadis. Zo worden er analyses gemaakt van data bij webshops en catalogussen die vervolgens input hebben tijdens het implementatieproces van portalen. Innovadis heeft daarnaast de afdeling InnoLabs waarbij er actief wordt gewerkt aan IoT met innovatieve projecten, zoals Countdown.

Innovadis binnen Countdown
Binnen Countdown is Innovadis verantwoordelijk voor het brokerschap omtrent de verzamelde data. In het project worden verschillende data verzameld en het is van belang om deze data op de juiste manier te inventariseren, te verwerken en inzichtelijk te maken. Innovadis zorgt voor de uniformiteit van de data, zodat deze beschikbaar is voor alle andere partijen binnen Countdown.

Doorontwikkelen van het databrokerschap
Innovadis hoopt door middel van het Countdown project het databrokerschap verder te ontwikkelen. De samenwerking met andere partners binnen Countdown speelt hierbij een belangrijke rol. Samen wordt het meetproces bij het laden en lossen van containers binnen de transportsector in kaart gebracht. Daarnaast is de ambitie om de samenwerkingen met bedrijven te versterken om zo bij te dragen aan de duurzaamheid en innovatie in de logistieke sector. 

Transport in de toekomst
Er zijn nog tal van mogelijkheden om grote besparingen en grote verduurzamingen te realiseren op het gebied van transport. Distributie kan op een fijnmaziger manier worden toegepast door middel van hubs met kleine elektrische voertuigen. Daarnaast is trunk delivery ook een steeds populairdere oplossing, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de kofferbak van auto’s voor transport. Innovadis voorziet dat in de toekomst het transport meer afgestemd, elektrisch en autonoom zal worden.

Kijk op https://www.twente47.online/portfolio/countdown/ voor meer informatie over het COUNTDOWN project en volg Twente47 op LinkedIn voor updates.