Duurzaamheid begint met besparen, maar wat als dat ook voor je auto gaat gelden? De auto is veelal onze heilige koe, waar we het liefst geen concessies aan doen. Bij Countdown partner Greenstar (nu YesHugo) doorbreken ze dit taboe en laten ze het brede besparingspotentieel van de auto zien. In de mobiliteitstransitie waarin we onder andere steeds duurzamer gaan rijden laten zij mensen juist positief bewegen.

Rijgedrag onder de loep
Greenstar is begonnen met zich te specialiseren in rijgedrag coaching. Met intelligente IT systemen en persoonlijke coaching is het rijgedrag van gebruikers enorm te verbeteren. Gaandeweg werd ontdekt dat er in de mobiliteit bredere kansen liggen voor besparing. Met de transitie van Greenstar naar YesHugo wordt de verduurzaming van de mobiliteit in brede zin aangepakt. YesHugo biedt gebruiksvriendelijke mobiliteitsoplossingen voor elke organisatie in de vorm van metingen, advies en verbeterprogramma’s. De meeste klanten zijn middelgrote MKB bedrijven. De combinatie van effectieve planning, efficiënte ticketing en geoptimaliseerde routing zorgt voor een forse kostenbesparing en daarmee de besparing van CO2 uitstoot. Rijgedrag is hierin dus een onderdeel van het geheel. De tools zorgen voor duurzaamheid en tegelijkertijd ook voor veiligheid, kostenbesparing en efficiëntie. YesHugo is de bredere visionaire sustainable mobility opvolger van Greenstar.

De taboes helpen doorbreken met innovatieve oplossingen is de kracht van de bedrijven. Op een simpele manier wordt inzichtelijk gemaakt waar de kansen op besparing liggen en er worden tools gegeven waarmee de besparingen kunnen worden gerealiseerd. Zo worden praktische handvatten gegeven voor beleid dat overheidsregelingen van bovenaf opleggen.

Meetbare mobiliteit
We staan aan het begin van een mobiliteitstransitie. In aanbestedingen dient steeds vaker te worden aangetoond waarom het bedrijf duurzaam opereert en wat de CO2 prestatie is. Echter blijft het veelal lastig om er exacte cijfers aan te koppelen. Toch is de technologie van YesHugo/Greenstar erin geslaagd om de bespaarde uitstoot te kwantificeren, waardoor er feitelijk onderbouwd kan worden beweerd dat het milieu wordt gespaard.

Vervuiling en verkwisting tegengaan
Greenstar is deelnemer aan Countdown om vervuiling en verkwisting tegen te gaan. De eigen technologie om het rijgedrag te meten wordt ingebracht. Hiermee wordt data uit voertuigen verkregen en vervolgens gecombineerd met externe bronnen. Dit wordt momenteel met geïnstalleerde hardware verkregen, maar dat zal in de nabije toekomst ook zonder kunnen dankzij autosoftwareontwikkelingen.

Greenstar binnen Countdown
Binnen Countdown is Greenstar dataleverancier van meetgegevens uit voertuigen. Ze verzorgen de kastjes of API-aansluiting uit de voertuigen, waarmee connected cars worden gecreëerd. Hiermee worden gegevens verstrekt over onder andere de voertuigstatus, de manier van rijden, het optrekken en het afremmen. Dit is belangrijke input voor het Planning en optimalisatie onderdeel in Countdown en het kwantificeren van de duurzaamheid. Greenstar draagt bij aan de aantoonbaarheid en significantie van de Countdown oplossing op de duurzaamheid in de logistieke sector.

Door de participatie van Greenstar in Countdown heeft Greenstar de mogelijkheid gekregen om haar ontwikkelingen rondom de sustainable mobility tools te toetsen en verder te ontwikkelen. Dit zorgt voor verbetering en verrijking van de informatie en de ontwikkeling van producten in een innovatief speelveld.

Toekomst van transport
Er zijn nog tal van mogelijkheden om grote besparingen en grote verduurzaming te realiseren op het gebied van mobiliteit. Zo kan de analyse van gegevens bijvoorbeeld input gaan geven aan optimalisatie van mobiliteitsbewegingen. Ook kan bijvoorbeeld het optimale wagenpark worden samengesteld voor verschillende soorten medewerkers, zoals accountmanagers of monteurs. Passend binnen de doelen en wensen van de mobiliteitsprofielen. Ook wordt mobiliteit een stuk veiliger. Door te sturen op rijgedrag wordt veel schade voorkomen; naast de directe impact op persoonlijke en financiële gevolgen zal dit ook de algemene mobiliteit vergroten omdat files voorkomen kunnen worden.

YesHugo voorziet dat de mobiliteitstransitie nog lang niet achter de rug is. Mocht het wel zo ver zijn, dan zijn ze ervan overtuigd dat er zich nieuwe kansen voor innovatieve oplossingen aandienen.

Kijk op https://www.twente47.online/portfolio/countdown/ voor meer informatie over het COUNTDOWN project en volg Twente47 op LinkedIn voor updates.