Enschedeërs die overlast hebben van het hoge grondwater, gaan zelf de grondwaterstand meten. Elf huishoudens doen mee aan dit project, waarin het ‘internet der dingen’ een voorname rol speelt.

Met het internet der dingen wordt alles bedoeld dat met het internet verbonden kan worden. Zoals slimme apparaten die gegevens online registeren, zoals een slimme thermostaat die het energieverbruik in kaart brengt.

Nieuwe manier

Inwoners zelf de grondwaterstand laten meten. Het is een nieuwe benadering van de problemen rondom het hoge grondwater. “Meten is weten”, vertelt projectleider Maya van den Berg van de Universiteit Twente.

De elf huishoudens die meedoen aan ons project wonen verspreid over de gemeente. Van den Berg: “Ze hebben allemaal te maken met hetzelfde probleem, maar wel op een andere manier.”

Wateroverlast

De overeenkomst is dat ze te maken hebben met wateroverlast. Water in de kelder, water in de kruipruimte. “Maar waar de een klaagt over wateroverlast na een stortbui, heeft een ander op heel andere momenten te maken met hoog water. We weten nu niet waar die verschillen door ontstaan”, legt Van den Berg uit.

Lokaal meten

De eerste peilbuizen gingen eind oktober bij de huishoudens de grond in. Binnenkort worden daar ‘slimme’ sensoren aan vastgemaakt die via het internet der dingen inzicht geven in het grondwaterpeil.

“Door heel lokaal te meten, ontstaat een nieuwe, transparante benadering voor het probleem met het grondwater. Niet één instantie of individu bepaalt of er een verband is tussen het grondwaterpeil en water in de kelder, maar dat doen we samen”, zegt Maya van den Berg.

Hoog grondwaterpeil

Enschede kampt al langer met een hoog grondwaterpeil. Meldingen van natte kelders en kruipruimtes komen uit verschillende plekken in de stad. In veertien straten in Enschede-Noord wordt drainage aangelegd. Dat moet de overlast van grondwater tegengaan. Drainage is hier de effectiefste manier om de grondwateroverlast aan te pakken. Maar deze oplossing werkt niet overal.

Het grondwaterpeil bij de elf huishoudens wordt tot begin 2019 gemeten. Het project is een samenwerking tussen de Universiteit Twente, de gemeente Enschede, Saxion Hogeschool, VRM Levellog, Things Network Twente en Twente47. De metingen moeten uiteindelijk leiden tot oplossingen. Hoe die eruit zien is nog onduidelijk.

Artikel en afbeelding afkomstig van en geschreven door RTV Oost, te bekijken via https://www.rtvoost.nl/nieuws/301833/Enschede-zet-internet-der-dingen-in-tegen-overlast-hoog-grondwaterpeil