Bedrijven, leveranciers en consumenten hebben steeds meer te maken met digitale informatie. Binnen de logistieke sector wordt digitale informatie op verschillende manieren toegepast. In dit artikel wordt digitale informatie in de logistiek verder in kaart gebracht.

Digitale informatie binnen bedrijven
Bedrijven worden steeds meer afhankelijk van digitale informatie. Dat komt voor een belangrijk deel door de toenemende complexiteit en schaal in de logistieke keten. Om de voorraden in de keten te verkleinen wordt bijvoorbeeld steeds vaker Just-in-time leveringen gevraagd. Het gevolg is dat de dynamiek en complexiteit van de logistieke stromen veel groter wordt. De stromen hebben hierdoor een veel minder stabiel patroon, de onvoorspelbaarheid neemt toe, en de kans op verstoringen stijgt. Deze effecten worden versterkt door een aantal andere aspecten. Er komen bijvoorbeeld steeds meer webshops, die een grote diversiteit aan producten aanbieden. Die brengen vaak het voorraadbeheer en transport onder bij logistieke dienstverleners. Doorlooptijden afnemen, omloopsnelheden stijgen en productinnovaties en assortimentswisselingen volgen elkaar steeds sneller op.

Tijdigheid en juistheid van informatie is cruciaal voor een efficiënte afhandeling van de goederen. Goede informatie over de bestemming van de goederen, de kwaliteitseisen, en de daadwerkelijke conditionele toestand van de goederen is hiervoor essentieel. Het moet bekend zijn waar goederen zich in de keten bevinden en hoe snel ze bij de klant moeten zijn. Inzicht in de vaak hybride logistieke structuren en de financiële en milieutechnische consequenties ervan, helpen om tot de juiste keuzes te komen.

Data komt in elke fase terug
Logistiek dienstverleners beschikken vaak al over enorme hoeveelheden data die echter nog maar beperkt worden gebruikt. Vrijwel elke zending wordt vandaag de dag van begin tot eind op de voet gevolgd. Boordcomputers registeren niet alleen de prestaties van elke vrachtauto, maar leggen ook alle handelingen en het gedrag van chauffeurs vast. In warehouses wordt elke verplaatsing van een product middels barcodescanning, spraakherkenning of andere datacollectie-technieken nauwgezet in een database opgeslagen. Heel veel data dus, en ook waardevolle data dat echter niet volledig wordt benut.

Daarnaast is echter ook heel veel data niet toegankelijk, of niet beschikbaar. Moderne sensor technologie waarbij de slimme electronica en embedded software als het ware een deel uitmaken van het pakketje of geïntegreerd in de drager (zoals een pallet of container) is beschikbaar binnen kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, maar wordt momenteel nog niet vaak toegepast in deze toch wat traditionele sector. Hierdoor blijven kansen liggen.

Data gecombineerd met externe bronnen
Al deze data dat beschikbaar komt uit het interne proces, kunnen relatief eenvoudig verrijkt worden met data uit externe bronnen. Denk daarbij aan weersinformatie, filegegevens, demografische informatie en economische cijfers. Data die voorheen alleen werden gebruikt om klanten te informeren, facturen op te stellen, chauffeurs te verlonen en processen aan te sturen, bieden op deze manier een grote schat aan informatie die niet alleen inzicht in het verleden, maar ook in de toekomst geeft. Moderne data analysetools kunnen hierin inzicht geven. Minstens zo belangrijk als de analysetools zijn moderne grafische visualisatietechnieken, die zichtbaar kunnen maken wat normaal verborgen blijft.