ENSCHEDE – 25-01-2018 Slimme meters en intelligente systemen als oplossing tegen wateroverlast. De universiteit en de gemeente slaan de handen ineen.

Even leek het er op dat de kelders in Enschede droog zouden blijven. Een enkeling dacht dat de pompen, die de ge­meente voor de duur van een jaar weer inschakelde, de reden voor de droge kruipruimtes waren. Maar in december en januari be­gonnen de meldingen weer toe te nemen. ,,Helaas heeft de water­overlast te maken met de hoeveel­heid regen die met name in de laatste twee maanden viel”, vertelt Patrick Spijker, projectleider bo­dem, water en ondergrond van de gemeente. ,,Daarbij komt nog dat Enschede te maken heeft met een bovengemiddeld hoge grondwa­terstand.”

De gemeente blijft zoeken naar oplossingen. Nieuwste aanwinst: een smart systeem. ,,Op dit mo­ment ontwikkelen we samen met de Universiteit Twente een zoge­naamde datalogger”, legt Spijker uit. ,,Deze slimme meter meet en slaat gegevens op. In het geval van de wateroverlast slaat het meetin­strument de hoogte van de grond­waterstand op. Dit geeft een uitge­breid beeld van de omstandighe­den. Gedurende een bepaalde periode kunnen we zien of de grond­waterstand constant blijft of stijgt en kunnen we analyseren welke maatregelen we moeten nemen.” Het prototype van de datalogger wordt op dit moment nog op het terrein van de UT getest. Matthijs Oude Elberink is mede-ontwik­kelaar en weet wat de voordelen van zo’n slimme meter zijn. ,,De meeste meters werken op dit mo­ment semi-automatisch”, legt hij uit. ,,Je moet naar de meter zelf, om de de data uit te lezen.” Met een slimme meter behoort dat tot het verleden. Met een data­logger kan de data voortaan online worden uitgelezen. ,,Verder is het online uitlezen van data altijd ver­bonden aan kosten, omdat je op een wifi-netwerk zit. Wij ontwik­kelen op dit moment een netwerk dat via gsm werkt, het LoRa-net­werk. Dat is vele malen goedkoper.

*het gehele artikel kan hier gedownload worden

foto afkomstig uit artikel van Tubantia (Lars Mook)