Het Countdown project, waarin Twente47 penvoerder is en 7 partijen samenwerken aan een project om te werken aan een zo laag mogelijke C02 uitstoot in de logistieke industrie, werpt zijn vruchten af. Hieronder een korte update van de meeste recente ontwikkelingen vanuit het consortium.

Dataverzameling is een essentieel onderdeel in het countdown project. Zonder de juiste data is het lastige goede beslissingen nemen. Hier is vanuit verschillende invalshoeken de afgelopen maanden aan gewerkt. Zo bezit Ahrma een vloot aan pallets die met behulp van Locus Positioning beter gemonitord kunnen worden. Eén van de ontwikkelingen op dit vlak is de selectie van een nieuw hardware platform, de ontwikkeling van een nieuw positioneringssysteem en een nieuwe gateway. Dit met als doel om uiteindelijk meer inzicht te krijgen in de logistieke keten, met name de tracking van pallets, om uiteindelijk efficiëntiewinst te boeken en zo uitstoot te verminderen.

Naast data extractie is de analyse ervan een stap die vooral gezet is door Datacadabra. Op basis van data vanuit Ahrma en Greenstar zijn effecten van rijgedrag en pallet bewegingen geanalyseerd. De veelbelovende tussentijdse resultaten zijn hierin de basis voor verdere big-data analyses, waarvan uitkomsten uiteindelijk in de proeftuinen getest gaan worden.

Het analyseren van de data is één, maar het inzichtelijk maken via dashboards is een ander verhaal. Innovadis is voornamelijk bezig met het visualiseren van data middels dashboards en het opzetten van een toolchain. Uiteindelijk zal de data inzichtelijk en begrijpelijk dienen te zijn voor besluitvormers en daarin is dashboarding een belangrijk onderdeel.

De beveiliging van gegevens is eveneens een kritische factor binnen het project en de betrokken partijen in het consortium. Op dit vlak zijn de mogelijkheden om blockchain in te zetten onderzocht. Tijdens de blockchain meeting en toekomstige follow-up zal bekeken worden wat hier binnen Countdown mee kan/moet gebeuren. Gezien dat de beveiliging en authenticatie van data steeds een groter en belangrijke rol speelt. Partners Universiteit Twente en Innovadis hebben hierin veel bijgedragen. Er is onderzoek gedaan naar de toepassingen van blockchain, en een architectuur broker is ontworpen en overlegd.

Tot slot is het consortium begonnen met de benodigde werkzaamheden aan werkpakket 4 (optimalisatie en planning) waar partner Greenstar/ Ovis Telematics in de lead zijn. Al met al kunnen we stellen dat het Countdown project zich op volle toeren richting de proeftuinen aan het bewegen is.