Praktijkervaring opdoen is een belangrijk onderdeel van het Countdown project. Innovadis is de projectleider van het werkpakket ‘Proeftuinen’ en om deze reden heeft Rutger Koebrugge (projectleider Innovadis) een nieuwe proeftuin opgezet bij de Haverkamp Groep. Haverkamp Groep is o.a. bekend van de afvalverwerking en de rodebak.nl. In de proeftuin worden er 5 vrachtwagens uit het wagenpark en zo’n 30 rodebakken voorzien van slimme sensoren.

De wagens rijden dagelijks verschillende routes door Twente en de sensoren verzamelen zo gegevens omtrent het rijgedrag. Zo kan er gecontroleerd worden gereden en een advies gegeven worden met betrekking tot het rijgedrag. Dit kan later in het project leiden tot bijvoorbeeld dynamische route optimalisatie voor verkeer (zowel file als slechte wegen ontwijken) en verzekeringstechnisch een positieve bijdrage opleveren (voorkomen/verminderen van schade en data achteraf beschikbaar bij gereden schade; denk aan locatie, snelheid etc.).

Ook de rodebakken zelf krijgen sensoren. Ook hiervoor geldt dat er data verzameld wordt omtrent schokken, schade, locaties en temperatuur tijdens vervoer en gebruik.

Het uiteindelijke doel van deze proeftuin is het combineren van de data van de vrachtwagens en de rodebak en onderzoeken welke conclusies getrokken kunnen worden. Het doel van het Countdown project is dat er door middel van Big Data een juiste analyse gemaakt kan worden en dat er met deze nieuwe inzichten efficiënter en schoner kan worden gereden.